Ders 1.1 – Şahıs zamirleri (yalın hâli), sıfatlar

Ders 1.1 – Şahıs zamirleri (yalın hâli), sıfatlar

 

 

Nominativ (İsmin yalın hâli) – „Wer” ve „was” (kim ve ne) sorularına cevap verir.

ich
ben
du
sen
er
o (erkek)
sie
o (dişi)
es
o (nötr)
wir
biz
ihr
siz
sie
onlar
Sie
siz (nazik)

 

Konjugation (Fiil çekimi) „sein“ (olmak)

 ich bin
 du bist
 er ist
 sie ist
es ist
wir sind
ihr seid
sie sind
Sie sind

 

Örnekler

Cümleler – Kuruluşu: özne + sein’ın fiil çekimi + sıfat

Ich bin glücklich.
Ben mutluyum.
Sie ist müde.
O (kadın) yorgun.
Ihr seid klug.
Siz akıllısınız.
Peter ist alt.
Peter yaşlı.
Du bist süß.
Sen tatlısın.
Wir sind wichtig.
Biz önemliyiz.
Ankara ist modern.
Ankara modern.

Soru cümleleri – Kuruluşu:  sein’ın fiil çekimi  + özne + sıfat

Bin
ich glücklich?
Ben mutlu muyum?
 
Ist
sie müde?
O (kadın) yorgun mu?
 
Sind
Sie langsam?
Siz (nazik) yavaş mısınız?
 
Ist
Günther hässlich?
Günther çirkin mi?

 

„nicht” (değil) – Sıfatlarda ve fiillerde kullanılır. Sıfatlarda önüne fiillerde de arkasına eklenir.

 

Örnekler

Du bist nicht langsam.
Sen yavaş değilsin.
Es ist nicht groß.
O (nötr) büyük değil.
 
Bin
ich nicht gut?
Ben iyi değil miyim?
Er ist nicht blind.
O (erkek) kör değil.
 
Sind
sie nicht traurig?
Siz üzgün değil misiniz?
Hans ist nicht schön.
Habs güzel değil.

 

Vokabelliste (Kelime listesi) Ders 1.1

alt
yaşlı
blind
kör
dick
şişman
glücklich
mutlu
groß
büyük
gut
iyi
hässlich
çirkin
interessant
ilginç
klug
akıllı
krank
hasta
langsam
yavaş
lieb
sevimli
modern
modern
müde
yorgun
neu
yeni
nicht
değil
schön
güzel
sein
olmak
süß
tatlı
traurig
üzgün

 

Ders 1.2 için tıkla

Facebook Yorumları