Ders 1.2 – Şahıs zamirleri (-i hâli), fiiller, isimler

Ders 1.2 – Şahıs zamirleri (-i hâli), fiiller, isimler

 

 

Akkusativ (İsmin -i hâli) – “Wen” ve “was” (kimi ve neyi) sorularına cevap verir.

mich
beni
dich
seni
ihn
onu (erkek)
sie
onu (dişi)
es
onu (nötr)
uns
bizi
euch
sizi
sie
onları
Sie
sizi (nazik)

 

Konjugationen (Fiil çekimleri)

laufen (koşmak)
sehen (görmek)
essen (yemek yemek)
vergessen (unutmak)
ich laufe
ich sehe
ich esse
ich vergesse
du läufst
du siehst
du isst
du vergisst
er läuft
er sieht
er isst
er vergisst
sie läuft
sie sieht
sie isst
sie vergisst
es läuft
es sieht
es isst
es vergisst
wir laufen
wir sehen
wir essen
wir vergessen
ihr lauft
ihr seht
ihr esst
ihr vergesst
sie laufen
sie sehen
sie essen
sie vergessen
Sie laufen
Sie sehen
Sie essen
Sie vergessen

 

Örnekler

Ich sehe dich.
Ben seni görüyorum.
Du siehst sie.
Sen onları görüyorsun.
Er vergisst mich.
O beni unutuyor.
Sie laufen nicht.
Onlar koşmuyor.
Ich esse nicht.
Ben yemek yemiyorum.
Vergesst ihr nicht?
Siz unutmuyor musunuz?
Du siehst mich nicht.
Sen beni görmüyorsun

 

Nomen (İsimler)

die Frau, die Frauen
kadın, kadınlar
der Mann, die Männer
adam, adamlar
die Schule, die Schulen
okul, okullar
der Schüler, die Schüler
öğrenci, öğrenciler
der Ingenieur, die Ingenieure
mühendis, mühendisler
das Brot, die Brote
ekmek, ekmekler

 

Örnekler

Die Frau ist schön.
Kadın güzel.
Die Schüler sind fleißig.
Öğrenciler çalışkan.
Der Ingenieur sieht euch nicht.
Mühendis sizi görmüyor.
Ist die Schule alt?
Okul eski mi?
Der Mann vergisst sie nicht.
Adam onu (dişi) unutmuyor.
Die Schüler sind nicht glücklich.
Öğrenciler mutlu değil.
Die Ingenieurin bestellt die Pizza.
Kadın mühendisi pizza’yı sipariş veriyor.
Joachim isst nicht die Brote.
Joachim ekmekleri yemiyor.

 

Vokabelliste (Kelime listesi) Ders 1.2

der Apfel, die Äpfel
elma, elmalar
bestellen
sipariş vermek
besuchen
ziyaret etmek
bleiben
kalmak
das Brot, die Brote
ekmek, ekmekler
essen
yemek yemek
die Frau, die Frauen
kadın, kadınlar
gehen
yürümek, gitmek
glauben
inanmak
haben
var, sahip olmak
der Ingenieur, die Ingenieure
mühendis, mühendisler
die Ingenieurin, die Ingenieurinnen
kadın mühendisi, kadın mühendisleri
ja
evet
laufen
koşmak
der Mann, die Männer
adam, adamlar
nein
hayır
die Schule, die Schulen
okul, okullar
der Schüler, die Schüler
öğrenci, öğrenciler
sehen
görmek
vergessen
unutmak

 

Ders 1.3 için tıkla

Facebook Yorumları