Ders 2.1 – Sıfatların derecelendirilmesi

Ders 2.1 – Sıfatların derecelendirilmesi

 

 

Steigerung der Adjektive (Sıfatların derecelendirilmesi)

Positiv (Sıfatın değişmeyen hâli) Komparativ (Mukayese sıfatı) Superlativ (Büyütme sıfatı) Superlativ mit Artikeln (Artikel’lerle büyütme sıfatı)
alt (yaşlı älter (daha yaşlı) am ältesten (en yaşlı) der, die, das älteste (en yaşlısı)
arm (fakir) ärmer (daha fakir)  am ärmsten (en fakiri) der, die, das ärmste (en fakiri)
groß (büyük) größer (daha büyük)  am größten (en büyük) der, die, das größte (en büyük 
lieb (sevimli) lieber (daha sevimli) am liebsten (en sevimli) der, die, das liebste (en sevimli)
schnell (hızlı) schneller (daha hızlı) am schnellsten (en hızlı) der, die, das schnellste (en hızlı)

 

İstisnalar

Positiv (Sıfatın değişmeyen hâli) Komparativ (Mukayese sıfatı) Superlativ (Büyütme sıfatı) Superlativ mit Artikeln (Artikel’lerle büyütme sıfatı)
bald eher  am ehesten  der, die, das eheste
gut besser  am besten  der, die, das beste 
viel mehr  am meisten  der, die, das meiste 

 

Örnekler

Ich bin der älteste Student. Ben en yaşlı üniversite öğrencisiyim.
Peter hat das schnellste Auto. Peter en hızlı arabaya sahip.
Paul ist schnell, Carsten ist schneller, aber Michael ist am schnellsten. Paul hızlı, Carsten daha hızlı ama Michael en hızlı.
Ich bin klein, er ist kleiner, aber sie ist die kleinste. Ben küçüğüm, o daha küçük ama o en küçük.
Der Sommer ist wärmer als der Winter. Yaz kıştan daha sıcak.
Bananen sind teurer als Äpfel. Muzlar elmalardan daha pahalı.
Sie ist lieber als er. O ondan daha sevimli

 

Ders 2.2 için tıkla

Facebook Yorumları