Ders 1.7 – İyelik zamirleri

Ders 1.7 – İyelik zamirleri

 

 

Possessivartikel (İyelik zamirleri) – Sahiplik belirten zamirlerdir.

(benim) (senin) (onun) (onun) (onun) (bizim) (sizin) (onların) (sizin)
Nominativ (yalın hâli)  erkek/nötr mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr
 dişi/çoğul meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre
Akkusativ (-i hâli) erkek meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren Ihren
nötr meins deins seins ihres seins unseres eures ihres Ihres
dişi/çoğul meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre
 Dativ     (-e hâli)  erkek/nötr meinem deinem seinem ihrem seinem unserem eurem ihrem Ihrem
dişi meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer Ihrer
çoğul meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren Ihren
Genitiv    (-in hâli) erkek/nötr meines deines seines ihres seines unseres eures ihres Ihres
dişi/çoğul meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer Ihrer

 

Örnekler

Mein Vater lernt Deutsch. Benim babam Almanca öğreniyor.
Deine Mutter ist nicht lang. Senin annen uzun değil.
Meinen Onkel sehe ich. Amca/dayımı görüyorum.
Du vergisst deinen Freund. Sen arkadaşını unutuyorsun.
Meinem Vater gebe ich Geld. Babama para veriyorum.
Meiner Tochter gefällt das Hemd. Gömlek kızımın hoşuna gidiyor.
Meines Vaters Bruder. Benim babam’ın erkek kardeşi.
Der Freund deines Kindes ist kurz. Çocuğu’nun arkadaşı kısa.

 

Vokabelliste (Kelime listesi) Ders 1.7

ängstlich korkak
breit geniş
der Bruder, die Brüder erkek kardeş, erkek kardeşler
eng  dar
das Fahrrad, die Fahrräder bisiklet, bisikletler
fleißig çalışkan
das Geld para
hoch yüksek
kurz kısa
lang uzun
leicht kolay, hafif
leise sessiz
lernen öğrenmek
mutig cesaretli
schnell hızlı
schwer zor, ağır
der Sohn erkek çocuğu, erkek çocukları
tief alçak
die Tochter, die Töchter kız çocuğu, kız çocukları
vergessen unutmak

 

Ders 1.8 için tıkla 

Facebook Yorumları