Ders 1.9 – Edatlar

Ders 1.9 – Edatlar

 

 

Die Präpositionen (Edatlar)

Akkusativ (-i hâli)
auf (üstüne)
bis (-a/-e kadar)
durch (içinden)
für (için)
gegen (doğru, karşı)
hinter (arkasına)
in (içinde)
neben (yanına)
ohne (-siz, sız)
um (um etrafında)
unter (altında)
über (üzerine)
vor (önüne)
zwischen (arasına)
Dativ (-e hâli)
auf (üstünde)
aus (-den, -dan)
außer (-den/-dan başka)
bei (-da, -de, yanında)
hinter (arkasında)
in (içinde)
mit (ile)
nach (-e, -a, -ya, -ye, -dan/-den sonra)
neben (yanında)
seit (-dan/-den beri)
unter (altında)
über (üzerinde)
von (-den, -dan)
vor (önünde)
zu (-a, -e, -ya, -ye)
zwischen (arasında)
Genitiv (-in hâli)
außerhalb (dışında)
innerhalb (içinde)
trotz (rağmen)
während (esnasında)
wegen (sebebiyle, yüzünden)

 

Örnekler

Ich lege mein Buch auf den Tisch. Ben kitabımı masa’nın üstüne koyuyorum.
Bis 9 Uhr hast du Zeit. Saat 9’a kadar vaktin var.
Wir fahren durch den Tunnel. Tünel’in içinden sürüyoruz.
Das ist für dich Bu senin için.
Gegen die Zeit. Zaman’a karşı.
Ich parke hinter dein Auto. Senin araba’nın arkasına park ediyorum.
Ich schreibe in das Heft. Deftere yazıyorum.
Ich lege das Buch neben meinen Schrank. Kitabı dolabımın yanına koyuyorum.
Ich gehe ohne dich. Sensiz gidiyorum.
Wir laufen um den See. Gölün etrafında koşuyoruz.
Ich gehe unter die Brücke. Köprü’nün altına gidiyorum.
Ich gehe über die Brücke. Köprü’nün üzerine gidiyorum.
Ich parke vor dein Auto. Senin araba’nın önüne park ediyorum.
Ich parke zwischen dein Auto. Senin araba’nın arasına park ediyorum.
Das Buch ist auf dem Tisch. Kitap masa’nın üstünde.
Ich komme aus der Türkei. Ben Türkiye’den geliyorum.
Außer uns. Biz hariç.
Wir essen bei dir. Sende yemek yiyeceğiz.
Hinter ihrem Auto. Onun arabası’nın arkasında.
In deinem Haus. Senin evinin içinde.
Mit meinen Freunden. Arkadaşlarım ile.
Ich fahre nach Deutschland. Ben almanya’ya sürüyorum.
Neben meinem Auto. Arabamin yanında.
Unter der Brücke. Köprü’nün altında.
Das Flugzeug fliegt über meinem Haus. Uçak evimin üstünde uçuyor.
Das Geschenk ist von mir. Hediye benden.
Das Auto steht vor der Tür. Araba kapının önünde duruyor.
Komm zu mir! Bana gel!
Zwischen den Häusern Evlerin arasında.
Ich wohne außerhalb der Stadt. Ben şehrin dışında ikâmet ediyorum.
Ich wohne nicht innerhalb der Stadt. Şehrin içinde ikâmet etmiyorum,
Trotz meines Hungers esse ich nicht. Aç olmama rağmen yemiyorum.
Während ich laufe. Koşmam esnasında.
Wegen dir bin ich dick. Senin yüzünden şişmanım.

 

Vokabelliste (Kelime listesi) Ders 1.9

der Anfang, die Anfänge başlangıç, başlangıçlar
die Antwort, die Antworten cevap, cevaplar
das Beispiel, die Beispiele örnek, örnekler
das Buch, die Bücher kitap, kitaplar
Deutschland Almanya
fliegen uçmak
das Flugzeug, die Flugzeuge uçak, uçaklar
die Frage, die Fragen soru, sorular
das Geschenk, die Geschenke hediye, hediyeler
das Heft, die Hefte defter, defterler
legen koymak
der Schlüssel, die Schlüssel anahtar, anahtarlar
der Schrank, die Schränke dolap, dolaplar
der See, die Seen göl, göller
stehen durmak
die Stadt, die Städte şehir, şehirler
der Tunnel, die Tunnel tünel, tüneller
die Tür, die Türen kapı, kapılar
die Uhr, die Uhren saat, vakit
wohnen ikâmet etmek

 

Ders 1.10 için tıkla

Facebook Yorumları