Ders 1.4 – Şahıs zamirleri (-in hâli), tarz fiilleri

Ders 1.4 – Şahıs zamirleri (-e hâli), soru kelimeleri

 

 

Genitiv (İsmin -in hâli) – „Wessen” (kimin) sorusuna cevap verir.

meiner benim
deiner senin
seiner onun (erkek)
ihrer onun (dişi)
seiner onun (nötr)
unser bizim
euer sizin
ihrer onları
Ihrer sizin (nazik)

 

Modalverben (Tarz fiilleri) + Konjugationen (Fiil çekimleri) – Modalverbler bir cümlede esas fiil ile kullanılarak fiilin anlamında değişiklik yaparlar.

müssen (mecbur olmak) möchten (kibarca istemek) wollen (istemek) können (yapa bilmek)
ich muss ich möchte ich will ich kann
du musst du möchtest du willst du kannst
er muss er möchte er will er kann
sie muss sie möchte sie will sie kann
es muss es möchte es will es kann
wir müssen wir möchten wir wollen wir können
ihr müsst ihr möchtet ihr wollt ihr könnt
sie müssen sie möchten sie wollen sie können
Sie müssen Sie möchten Sie wollen Sie können
 sollen (zorunda olmak) dürfen (izin almak)
ich soll ich darf
du sollst du darfst
er soll er darf
sie soll sie darf
es soll es darf
wir sollen wir dürfen
ihr sollt ihr dürft
sie sollen sie dürfen
Sie sollen Sie dürfen

 

Örnekler

Meiner Mutter gehört der Tisch. Masa anneme ait.
Ihrer Tante gefällt mein Hemd. Gömleğim onun (dişi) teyze/halasının hoşuna gidiyor.
Möchte euer Onkel mich sehen? Sizin amca/dayınız beni görmek istiyor mu?
Er kann essen. O yemek yiye biliyor.
Ich will Tee trinken. Ben çay içmek istiyorum.
Wer kann mich vergessen? Kim beni unuta bilir?
Kann ich nicht Auto fahren? Ben araba süremez miyim?
Sie kann gut laufen. O (kadın) iyi koşa biliyor.
Ich kann nicht sehen. Ben göremiyorum.
Sie möchten mich vergessen. O (nazik) beni unutmak istiyor.
Sie sollen mich nicht sehen. Onlar beni görmemeli.
Was sollst du nicht essen? Sen ne yememelisin?
Wir können Deutsch sprechen. Biz Almanca konuşa biliyoruz.
Ich kann kommen. Ben gele bilirim.

 

Vokabelliste (Kelime listesi) Ders 1.4

billig ucuz
Deutsch Almanca
dürfen izin almak
fahren sürmek
das Hemd, die Hemden gömlek, gömlekler
kaputt bozuk
kommen gelmek
können yapa bilmek
laut yüksek sesle
die Mutter, die Mütter anne, anneler
möchten kibarca istemek
müssen mecbur olmak
der Onkel, die Onkel amca/dayı, amcalar/dayılar
sollen zorunda olmak
sprechen konuşmak
die Tante, die Tanten teyze/hala, teyzeler/halalar
der Tisch, die Tische masa, masalar
Türkisch Türkçe
toll harika
wollen istemek

 

Ders 1.5 için tıkla

Facebook Yorumları