Ders 1.6 – Belirsiz Artikel’ler

Ders 1.6 – Belirsiz Artikel’ler

 

 

Unbestimmte Artikel (Belirsiz Artikel’ler) – Belirsiz Artikel’ler herhangi bir varlığı kastetmek için kullanılır. „Ein“ bir anlamına gelir, „kein“ ise değil veyahut hiçbir anlamına gelir.

erkek  dişi nötr çoğul
olumlu olumsuz olumlu olumsuz olumlu olumsuz olumlu olumsuz
Nominativ (yalın hâli) ein kein eine keine ein kein keine
Akkusativ (-i hâli) einen keinen eine keine ein kein keine
Dativ      (-e hâli) einem keinem einer keiner einem keinem keinen
Genitiv    (-in hâli) eines keines einer keiner eines keines keiner

 

Örnekler

Ich möchte ein Haus kaufen. Ben bir ev satın almak istiyorum.
Du bist eine Frau. Sen bir kadınsın.
Claudia isst einen Kuchen.  Claudia bir pasta yiyor.
Die Frau möchte keinen Kuchen kaufen. Kadın hiçbir pasta satın almak istemiyor.
Das Haus gehört einem Mann. Ev bir adama ait.
Der Ingenieur lebt in einem Haus. Mühendis bir evde yaşıyor.
Keines ihrer Kinder. Çocukları’nın hiçbirisi.

 

Vokabelliste (Kelime listesi) Ders 1.6

bald yakında
bauen inşa etmek
der Baum, die Bäume ağaç, ağaçlar
beginnen başlamak
bekommen almak
danach sonra
ein bir
falsch yanlış
früh erken
das Haus, die Häuser ev, evler
kaufen satın almak
kein değil, hiçbir
der Kuchen, die Kuchen pasta, pastalar
die Oma, die Omas anneanne/babaanne, anneanneler/babaanneler
der Opa, die Opas dede, dedeler
richtig doğru
spät geç
der Tag, die Tage gün, günler
zeigen göstermek
die Zeit zaman

 

Ders 1.7 için tıkla

Facebook Yorumları